Om oss

Senteret tilbyr:

  • Telefonkontakt
  • Enesamtaler
  • Uformell prat, møtes for å ta en kopp kaffe
  • Støttegrupper (organisering av selvhjelpsgrupper står sentralt i arbeidet)
  • Pårørende til utsatte kan også møtes i grupper.
  • Temakvelder
  • Drive informasjonsarbeid og generell opplysningsvirksomhet
  • Veiledning
  • Rosenmetoden

Målsettinger

SMISO ønsker å fremme vekst og utvikling gjennom å bidra til at den enkelte kan bli i stand til å sette ord på sin virkelighet. Grunntanken er å ha egeninnsats som basis. Senteret ønsker å oppnå vekst og utvikling gjennom å bryte hemmeligholdelse og dele erfaringene med andre.

Vårt område

SMISO Nordland jobber med temaer som incest / seksuell misbruk / seksuelle overgrep / vold. Vi er et støttesenter som skal gi hjelp / støtte / råd / veiledning. Vi dekker hele Nordland fylke, det vil si regionene Helgeland, Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen, og kommunene Alstahaug / Sandnesjøen, Andøy, Ballangen, Beiarn, Bindal, Bodø, Brønnøy / Brønnøysund, Bø, Dønna, Evenes, Fauske, Flakstad, Gildeskål, Grane, Hadsel, Hamarøy, Hattfjelldal, Hemnes, Herøy, Leirfjord, Lurøy, Lødingen, Meløy, Moskenes, Narvik, Nesna, Rana / Mo i Rana, Rødøy, Røst, Saltdal, Sortland, Steigen, Sømna, Sørfold, Tjeldsund, Træna, Tysfjord, Vefsn / Mosjøen, Vega, Vestvågøy, Vevelstad, Værøy, Vågan / Svolvær, Øksnes.