Linker

  • Landsdekkende støttetelefon – For incestutsatte og pårørende
  • FMSO – Fellesskap mot seksuelle overgrep
  • SMISO Troms
  • www.dixi.no – Ressurssenter for voldtatte
  • No Abuse – Oversikt over hjelpeapparatet rundt seksulle overgrep, familevold og rusmisbruk. Også nyttig info om angst, spiseforstyrrelser, selvmord, o.l.
  • www.ung.no – Nyttig side for unge(og eldre),mye informasjon og svar på spørsmål.