Senter Mot Incest og Seksuelle Overgrep

SMISO Nordland er et tilbud for incestutsatte/seksuelt misbrukte over 16 år, av begge kjønn. Vi er ikke en erstatning for det offentlige hjelpeapparat, men et supplement.

  • Hjelp til selvhjelp
  • Støtte incestutsatte / seksuelt misbrukte i deres bearbeiding av seksuelle overgrep slik at de kan skape seg et bedre liv på egne premisser
  • Bekjempe seksuelle overgrep mot barn

Både privatpersoner og fagfolk som trenger informasjon og veiledning skal kunne henvende seg til senteret. Tilbudet er gratis.

Hjelp til selvhjelp

Et stort antall mennesker bærer på vonde opplevelser som handler om seksuelle overgrep. Noen har fra de var ganske små, hatt overgrepene som en mørk hemmelighet de ikke har kunnet dele med noen. Incest skal ikke ties i hjel, men tales i hjel!

SMISO ønsker fokus på den enkeltes ressurser til selv å ta styring over eget liv og skape et fellesskap som bygger på gjensidig tillit og støtte.

Taushetsplikt og tillit

Vi har absolutt taushetsplikt for alle personlige henvendelser vi mottar.

Når det gjelder personlige henvendelser via epost bør det utvises forsiktighet, da dette kan legge igjen elektroniske spor. Hvis man ønsker å kontakte oss via nett mer eller mindre anonymt, kan man benytte vårt kontaktskjema, dette er vanskeligere å spore.